Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet
Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning

Äggrundet

Är ett höglänt klippgrund i Fjuksöfjärden. Den lilla klipphomen liknar faktiskt ett ägg. Kallas i folkmun för ”Skitarn”, eftersom när man plockade ägg här förr i tiden fann man att grundet är full av fågelträck.

Äggrundet är en olycksdrabbad ö. Där ligger enligt Brändöfiskare, Olav Björklund, ”åtskilliga sjukna timmer och flottar”.
Flera öar såldes av Kronan genom auktioner på 1880-talet.  Äggrundet 1:1 såldes till fängelsedirektören C T Thulin i Luleå för 25 respektive 10 kr.