Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet

Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning
Allmänt om Norrbottens skärgård

Ljusa nätter, långa vintrar, bräckt vatten och ostörd natur gör Norrbottens skärgård unik i sitt slag. Luleås 5 mil långa skärgård är sammansatt av större eller mindre, ofta skogsklädda, öar och skär. Längre ut finns klipp-, häll- och sandöar såsom Sälbådorna och Skvalpen. Det är en låg skärgård men öarna utgör ändå ett skydd mot Bottenhavets vågor och vindar. Salthalten är idag 0,2 – 0,5% jämfört med Skärgårdshavets eller Kattegatts vars värden ligger runt 8- respektive 20%. Vintertid fryser Bottenviken ofta helt och håller djur och natur i sitt grepp i ca 7-8 månader innan den efterlängtade solen återvänder.

Den långa vintern, det bräckta vattnet och det faktum att skärgården är ca 14 dagar efter fastlandet för att växtligheten är ytterst begränsad. Därför har denna speciella miljö varit tvungen att utveckla sina egna arter. D v s arter som har sitt ursprung här och inte har invandrat. De endemiska växterna är Gultåtel, Bottenhavsmalört, Strandögontröst och Blåsäv.