Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet

Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning
Avslutning

Skärgårdens avfolkning behöver inte betyda en katastrof om den växande fritidsbefolkningen fortsätter värna om den unika natur och kultur som finns på öarna. Det gläder mig att Luleå Kommun har utökat utbudet på båtturer de senaste åren. Nu har även folk utan båt illgång till sjön. Fler stugor och fler fritidsbåtar ger oss en befolkad och mera levande skärgård. Naturligtvis måste detta ske under ansvar men jag är övertygad om att utbildning och effektiv information kan skapa ett ömsesidigt utbyte mellan människan och naturen. Fjuksön är idag en fritidsbosättning för tre familjer. Björn Petterson i Djupviken, Staffan Gran i Storviken samt Eric-Anders Hansson på Kungsudden.

För vår familj är Fjuksön det finaste som finns men för någon annan är det Småskär, Båtön eller kanske Långön. Oavsett ö så bär vi alla ansvaret för att bevara denna unika miljö till eftervärlden.