Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet

Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning

Fjuksön

Man kan säga att så länge det funnits folk längs den Norrbottniska kusten så har det seglats i skärgården. I en jordebok från 1534 kan man läsa om fyra bofasta hemman på Hindersön. Det är väldigt tidigt med tanke på att Luleå blev stad först 1621. Idag består skärgårdsbefolkningen mest av fritids- och sommargäster men en gång fanns där etablerade samhällen med kyrka, skola och lanthandel.

Norrbottens skärgård sträcker sig nästan 150 kilometer (fågelvägen) från Pite-Rönnskär i sydväst till Sarvenkatja i nordöst. Det finns ca 1500 öar uppdelade i fyra arkipelager, Haparanda-, Kalix-, Luleå- och Piteå skärgård. Det finns så mycket att berätta men jag kommer av utrymmesskäl koncentrera mig på Luleås norra skärgård. Det är framförallt Hindersön som kommer vara målet för mina efterforskningar, dels för att ön spelat en stor roll i skärgårdens historia men också för att det var Hindersöbönder som byggde fiskeläget på ”vårat ” Fjuksön.

Syftet med denna hemsida är att ge en allmän beskrivning av gårdagens skärgårdsmiljö och befolkning. Jag hoppas att Ni finner innehållet intressant och lärorikt.

Kartportal över Norrbotten´

Flygfoto över Fjuksön

Översiktskarta över Luleå skärgård