Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet
Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning
Fyrar och lotsväsende

Det var genom ett Kungligt brev 1738 som Norrland fick ett eget lotsväsende. Där sades det att alla stapelstäder* var skyldiga att tillhandahålla lots åt gästande fartyg. Trots detta så skulle det dröja många år innan Luleå fick ett organiserat system med fast anställda kronlotsar. På den tiden fanns det inga utbildade sjömän utan man använde sig av fiskare och bönder som var väl förtrogna med skärgården. Det var ett högt spel med tanke på att lotsen ofta blev personligt ansvarig för skeppets välgång. Flera grund upptäcktes inte förrän ett skepp gått på och de verktyg man använde var minst sagt primitiva. Arbetet var dessutom tungt och riskfyllt. Oavsett väder och vind var lotsarna tvungna att ge sig ut för att bistå de ofta mycket större och mera sjödugliga skeppen. Lotsbåtarna under 1800-talet var starkt byggda segelbåtar, ca 6.5 meter långa och 1.5 meter breda. De mindre båtarna seglades med råsegel vilket gjorde dem svåra att manövrera i dåligt väder. Så småningom kom de större lotsskeppen, 7.5 m – 2.5 m, med bättre sjö- och segelegenskaper. Den senare modellen blev också snabbare med två sprisegel att hissa. Karakteristiskt för dessa båtar var en röd duk mitt i seglet som gjorde att man lätt skilde lotsen från andra fartyg.

När Rödkallens lots och väderleksstation drogs in 1981 försvann den sista lotsplatsen i Norrbottens skärgård och då hade den varit i bruk i mer än 100 år. Idag sker all lotsning från Luleå och vädret avläses med automatikens hjälp ute vid Farstugrund. Tidigare nedlagda lotsplatser finns på Malören, Liggskär, Storebben, Jämtösund, etc.
*Heidenstam fyrarna har fått sitt namn efter arkitekten Gustav von Heidenstam. Fyren på Rönnskär byggdes 1852 men kom inte till Norrbotten förrän 1905. Fyren på Rödkallen byggdes 1872 och användes fram till 1950 då den nya fyren togs i bruk.

*Stapelstad eller stapelrätt innebär rätt att sälja varor till andra än Konungen i Stockholm. Luleå fick 1767 gemensam stapelrätt tillsammans med Umeå, Piteå, och Torneå. Luleå erkändes som självständig stapelstad med rätt att ta emot utländska fartyg genom en kunglig resolution den 18 februari 1801.