Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet
Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning

Hamnön och Hamnö örana

Flygfoto över Hamnön och Hamnö örana


Hamnöörarna har i alla tider fungerat som en naturlig vägvisare för sjöfarare i vår skärgård. Öarnas profil är väl synlig från både Brändöfjärden och Fjuksöfjärden.
I vår familj kallar vi de för ”de tre hattarna”, andra säger ”de tre knapparna”. 

Hamnöörarna är vida känt av de fiskeintresserade, speciellt av de som gillar att ta harr på fluga. De är de grunda vatten på öarnas sydsida som har i alla tider gjort sig kända som mycket goda fiskevatten.

Alla öarna och skären som hörde till Brändön togs inte med i den första uppmätningen som påbörjades 1787 . Lantmätaren Mats Boström upprättade därför år 1801 följande notering om Hamnön:

 ” stenbunden och mosslupen, beväxt med små odugligt risgran, endast dugligt till vedbrand  som skogen å Svartön. Duglig mark 31 sek och 12 öre”.

Hamnön bevakas nämligen av grynnor och långgrunda stränder. De ca 10 stugor som finns på ön är koncentrerade till de få platser som går att lägga till på. På öns nordligaste del finns en mycket vacker lagunhamn.