Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet
Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning

Källförteckning

Litteratur
Luleå skärgård, Luleå kommun 1987
Skärgård i norr, Norrbottens Museum 1970
Levande Skärgård, Luleå Segelsällskap 80 års jubileum
Norrbottens Synliga Historia, Del 1, Länsstyrelsen
Ett blänk i evigheten, Anders och Britt-Marie Rönnbäck
Norrbottens skärgård, Museet 1980-81.
Ortnamn i Norrbottens län , Gunnar Pellijeff
Studier över önamnen i Luleå skärgård, Else Britt Lindblom

Uppsats
Gårdagens Skärgårdsmiljö - Hindersön, Fjuksön, Furuön och Rövaren. Joanna Hansson 1995 (högskolan Luleå).

Instanser
Arkivet, Luleå Museum
Riksantikvarieämbetet
Lantmäteriet
Luleå Bibliotek

Web
http://www.batlivlulea.nu/ (En fiskarhustru berättar, maj 2002)