Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet
Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning

Nagelskär

Nagelskär ligger utanför Brändön i den norra delen av Luleå Skärgård. På Nagelskärshuvudet som ligger på nordvästra udden på Nagelskäret, var tidigare omfluten. Här finns lämningar av ett fiskeläge i form av en husgrund och en gistgård som är sedan länge övergivet.

År 1757 verkställde lantmätaren Esaias Hackzell uppmätning och beskrivning av Sigfridsön, Saxskäret, Hamnön, Stångholmen, Svartön, Strapön, Estersön, Mörholmen, Vattungen och Nagelskären.

”Nagelskären befunnos bestå av små granskog, omtränt till 20 á 30 fårs underhåll”
  
”Härvid anfördes av Brändö byamän, vilka alla dessa öar, undantagandes Stångholmen och Estersön, hittills varit tillhöriga, att de årlig taxeavgift för dem erlagt, förutan det de jämväl erinrade att Sigfridsön med den änges skog därå finnes, av  gammalt skall varit deras by eller åboende hemman tillhörig.
 
Luleå 4 aug 1737
Es. Hackzell, J L , Per Nilsson i Persön
Källa: Akt Nederluleå 48/ -
http://web.telia.com/~u92008704/B1.htm
Nagelskäret är en relativt stor ö, och konturen av ön sedd i fågelperspektiv beskriver en nagel eller nit, dvs ett likhetsnamn. Ön är mycket flack. Det är endast den nordligaste delen av Björkskäret som når över 10 m över havet. Så för 1000 år sedan var bara Nagelskär några stenar i vattenbrynet.

Flera har beskrivit Nagelskär som en ganska trist och ö med mest skog och tråkiga stränder. Men det är nog de som aldrig vågat sig i land, för på denna ö finns massor av välbesökta fritids stugor som är älskade av sina ägare