Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet

Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning
Önamnens uppkomst

Fjuksön, ligger söder om Båtön. Fjuk hör enligt Gösta Franzén samman med det fornsvenska verbet fjuka = fara hastigt i luften, fjuka, fyka, häftigt blåsa omkring, yra, snöa. Enligt Nordström så betyder ordet ”fikó” dvs dålig ur fiskesynpunkt, dålig att vara på. Man far förbi den ön! Andra gamla Nederluleåbor förklarar att fjuk uttalas fioK och att det betyder ”något som yr i luften”. Ön har ett utsatt läge, är ganska höglänt med hällar i strandlinjen och kan därför sägas ligga där det yr eller blåser. Fjuk uppstår då vattnet träffar öns sidor. Många verkar vara eniga om varifrån Fjuksön fått sitt namn med det finns frågetecken runt i kring namngivandet tycker jag. Första gången man hittar Fjuksön nämnt är i en sälskattelängd från 1559. Där kan man läsa ”wedt ffoxe biörckesskären bruka 11 bönder med 6 näth”. Är fjuk det ursprungliga namnet eller är det 1700- och 1800-talets förvanskning av det ännu äldre ffoxe? Om man tittar närmare på ffoxes ursprung så kanske man hittar en annan benämning än det ganska långsökta fjuk.

Furuön, till skillnad från tall som ofta anger ett rikt bestånd av trädet, så har namnet furu en mer individuell syftning och anger namnet på någon speciellt framträdande fura. Man säger ju inte heller att det växer fura eller furuskog utan tall eller tallskog.

Var Rövaren har fått sitt namn är och förblir en gåta.

Förr i tiden var det endast de största öarna som betecknades med ö eller –ön. Ordet ö är yngst och betyder egentligen ”sank mark, våtäng nära land”. Fjuksöklubben och Rövarklubben har fått sitt namn av att den sk klubben en gång varit avskild från ön av ett sund.

Äggrundet som ligger utanför Fjuksön kallas i folklig mun ”Skitarn”. Namnet på Äggrundet har ön för att man tog ägg där förr i tiden.