Allmänt om Norrbottens skärgård
Skärgårdens Uppkomst
Fiskelägen
Kapell och förordningar
Fyrar och lotsväsende
Sommar och vinter
Fiskeläget på Fjuksön
Hindersön
Fiske
Vem nyttjade fiskläget på Kungsudden
Rövaren och Furuön
Värdefull fornlämning på Furuön
Båtön
Nagelskär
Namnlösagrundet
Hamnön och Hamnöörarna
Rånön
Äggrundet

Önamnens uppkomst
Avslutning
Källförteckning
Rövaren och Furuön

Granne med Fjuksön ligger Furuön och Rövaren. Av dessa två så är det framför allt Furuön som utmärker sig historiskt. Där ligger ju en utav de få gravar som finns i Luleå skärgård. Det var Björn Peck som upptäckte den i augusti 1988 under en kartläggning av Luleås norra skärgård. Så här beskriver Peck upptäckten:

Röse, närmast ovalt, 8x5 – 7 meter långt och 0,2 – 0,9 meter högt, (NV-SO). Stenarna är 0,2 – 0,5 meter stora, kraftigt övermossade. I söder finns en grop, 1,5 meter i diameter och 0,7 meter djup. Röset är till sin form spetsigt – ovalt. Smalast i den NV änden, vilket beror på att röset är utrivet åt NV. Gravens form är ursprungligen rund med fyllning utriven i NV. Idag är graven bevuxen med 2 tallar. Fornlämning 327, ca 15 meter över havet.

På ön har det funnits ett gammalt fiskeläge. Kanske var det Råneåfiskarnas stugor då ön överraskande nog står under Råneå Kommun. Fiskeläget var 120 – 60 meter (NO, SV). Det består av en Husgrund, 5x5 meter NÖ.SV, en båtlänning samt två gistgårdar. Fornminne 377. Enligt uppgifter brann hela ön upp i en skogsbrand i början av 1900 talet. Det har därför varit svårt att få fram uppgifter om branden då Skogsvårdsstyrelsen inte kom till förrän 1923. Ägare till ön är Marianne Olsson och Hardy Andersson.

Rövaren är idag en populär angöringsplats för fritidsbåtar där den skyddade viken ger goda bad- och övernattningsmöjligheter. Man bör dock läsa sjökortet noga då många stenar och grund lurar runt hamninloppet. Trots det lovade namnet så är ett fiskeläge det enda historiska spår jag kan finna på ön. Fiskeläget består av en husgrund och en gistgård (NNV –ÖSÖ). Ytterligare en gistgård finns i (N – S). En oidentifierad stensamling finns belägen i östra delen av området. Den är 1 -1,5 meter i diameter och 0,4 meter hög. Stenarna är 0,2 – 0, 4 meter och ligger i hörnen av en likbent triangel där basen är 7 meter bred och benen är 4 meter långa.

Ytterligare en stensamling finns 3 meter NÖ om husgrunden. En är 2 meter i diameter och 0,3 meter hög. 0,3 – 0,6 meter stora, delvis flata, stenar. Kanske är det här kapten Krok och enögde Willy ligger begravna?